Home » Privacy

Algemeen

Door het bezoeken van Goudenschatkist.nl accepteert u de richtlijnen die ik hanteer zoals beschreven in dit Privacy en Cookie beleid .

Ik gebruik uw persoonlijke informatie uitsluitend intern en uiterst zorgvuldig voor het verwerken van bestellingen en betalingen, beheren van uw account en marketingdoeleinden.

Bij een bezoek aan mijn website herkent de server automatisch alleen uw domeinnaam en niet het e-mailadres.

Daarnaast bewaar ik :

  • Uw e-mailadres indien dit gecommuniceerd wordt.
  • De domeinnaam van andere sites die geraadpleegd zijn om naar onze site te gaan.
  • Informatie m.b.t. de pagina’s die op onze site geraadpleegd zijn.
  • Alle informatie die vrijwillig verstrekt wordt(bijvoorbeeld site registratie).

Cookies

Een cookie is een stukje informatie welke wordt verzonden van een website en opgeslagen op de harde schijf van de computer.

Wanneer u als gebruiker opnieuw naar de desbetreffende webpagina surft kan de opgeslagen data in een cookie worden opgevraagd door deze website om u op de hoogte te stellen van de voorgaande activiteiten van de gebruiker.

Goudenschatkist.nl heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet en zal persoonlijke informatie uitsluitend intern en voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Cookies Uitzetten.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn website en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

Beveiliging

Ik hanteer de nodige veiligheidsmaatregelen om verlies en onrechtmatig gebruik van gegevens die ik ontvang op mijn website te voorkomen.

Daarvoor gebruik ik  coderingstechnieken die erkend worden als gangbare standaard binnen de IT-sector.

Kritieke informatie zoals bijvoorbeeld financiële data wordt alleen via een versleutelde en beveiligde verbinding overgedragen.

Communicatie per e-mail

Indien u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van mijn bedrijf verneem ik dat graag op de daarvoor beschikbaar gestelde communicatiekanalen.

 

Communicatie per brief.

Het postadres dat via de website met mij gedeeld is zal uitsluitend gebruikt worden voor informatievoorziening die door u zelf aangevraagd is.

 

Ik zal uitsluitend contact per telefoon opnemen wanneer dit nodig is om u te informeren over een bestelling die online geplaatst is.

Gevoelige gegevens  minderjarigen die wij verwerkt kunnen hebben.


Goudenschatkist.nl  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raad ik ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via: d.r.seubring@gmail.com  dan verwijder ik deze informatie.

Hoelang  bewaar ik u persoonsgegevens.


Goudenschatkist.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan  nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor ik uw gegevens heb verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 6 maanden.
Personalia > Bewaartermijn: 6 maanden.
Adres > Bewaartermijn: 6 maanden

Nieuwe Europese A.V.G.

Ik voldoe aan de nieuwe Europese A.V.G.wetgeving(Voorheen W.B.P). De infortatie kunt u vinden op de website ( Autoriteit Persoonsgegevens.)
 

Klacht Persoonsgegevens.

Goudenschatkist.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Persoonsgegevens/tip-ons.
 

Vragen en feedback.

Ik controleer regelmatig of ik aan het privacybeleid voldoe.

Als u vragen heeft over mijn privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen.

U kunt mij per email of per telefoon bereiken.
Ga naar: